Category Archives: Související články

pass
Important

Dvojí občanství

Jak získat dvojí občanství – již od r. 1990 vyřizuji vrácení německého občanství lidem, kteří mají německé předky narozené na území našeho státu. Náš stát toto německé občanství nabyté po…

dokumenty (2)
Important

Diplomy a vysvědčení

  Překlady diplomů a vysvědčení Při hledání zaměstnání v zahraničí je nutné často předkládat dokumenty o dosaženém nejvyšším vzdělání. Překládáme rovněž diplomy vystavené vysokou školou a závěrečná vysvědčení o státních zkouškách,…

paragrafy
Important

Pojistné a pracovní smlouvy, trestní rejstřík

Překlady pracovních smluv Pro klienty, kteří pracují v Rakousku nebo Německu, překládám pracovní smlouvy, jejichž překlad v České republice potřebují např. pro vyřizování hypoték či úvěrů v bance. Banka potřebuje vědět, jaký…

lekar
Important

Lékařské zprávy

Překlady lékařských zpráv Mezi mé klienty patří také lidé pracující v Rakousku či Německu. Tito klienti potřebují překládat pro jejich zdravotní pojišťovnu v zahraničí nemocenské lístky o začátku a ukončení…

matrika
Important

Překlady matričních dokladů

Poskytuji překlady matričních dokladů v německém a anglickém jazyce Jako soudní tlumočník jazyka německého a anglického překládám do němčiny či angličtiny a naopak také všechny matriční doklady – rodné, oddací, úmrtní listy,…

pass
Important

Vyřizování německého občanství

Jsem soudní tlumočník jazyka německého a anglického a vykonávám tuto činnost od roku 1989. Jako součást své práce vyřizuji od 90.let překlady dokumentů nutných k získání německého občanství klientům, kteří měli…

dokumenty
Important

Pomůžeme Vám s překlady smluv

Právní dokumenty Jako soudní tlumočník jazyka německého a anglického překládám již více než 20 let všechny právní dokumenty: soudní rozsudky smlouvy všeho druhu – např. darovací, kupní, společenské, pracovní, pojistné…