Dvojí občanství

Jak získat dvojí občanství – již od r. 1990 vyřizuji vrácení německého občanství lidem, kteří mají německé předky narozené na území našeho státu. Náš stát toto německé občanství nabyté po předcích neuznává, proto jeho nabyvatelům nebere občanství české a tito tedy mohou vlastnit dvě občanství. Ani německý stát po nich nechce, aby se zřekli českého občanství, protože  tito občané v konečné fázi obdrží od německého Bundesverwaltungsamt tzv. Staatsangehörigkeitsausweis a nikoliv Einbürgerungsurkunde, kterou dostávají cizinci v Německu po splnění určitých podmínek, tam by se ale českého občanství museli vzdát.

Předložením listiny zvané Staatsangehörigkeitsausweis je českým občanům na německém velvyslanectví v Praze vystaven německý pas, se kterým je poněkud jednodušší v německy mluvících zemích získat např. práci nebo studovat (alespoň podle informací mých klientů). Práce v zahraničí je mnohdy jediným řešením pro lidi hledající práci u nás, nemluvě o zdokonalení se v německé či anglické řeči, bez které se dnes už v otevřené Evropě téměř nelze obejít, zejména pak dále studovat.

Podrobněji o možnostech nabytí německého občanství najdete v sekci Články.