Lékařské zprávy

Překlady lékařských zpráv

Mezi mé klienty patří také lidé pracující v Rakousku či Německu. Tito klienti potřebují překládat pro jejich zdravotní pojišťovnu v zahraničí nemocenské lístky o začátku a ukončení nemocenské a k tomu často i lékařské zprávy z různých vyšetření či pobytů v nemocnici. Nebo naopak mají pracovní nehodu v zahraničí a potřebují lékařskou zprávu přeložit do českého jazyka.

V překladech lékařských textů, které jsou proloženy latinskými názvy, uplatňuji své znalosti z maturitní zkoušky z latinského jazyka a mé dosavadní překladatelské praxe.