Vyřizování německého občanství

Jsem soudní tlumočník jazyka německého a anglického a vykonávám tuto činnost od roku 1989. Jako součást své práce vyřizuji od 90.let překlady dokumentů nutných k získání německého občanství klientům, kteří měli své předky na původním německém území – Hlučínsko, které bylo německé do roku 1918 a v r. 1920 všichni němečtí občané zde dostali automaticky české občanství.

Podle německých zákonů své německé občanství ale neztratili a neztratili je ani jejich potomci, kteří si jej nyní mohou obnovit. Jen musí mít předka – dědu nebo pradědu – narozeného do r. 1914 na Hlučínsku a který dostal v r. 1920 české občanství na základě §1 odst. 2 zákona č. 236/1920 Sb. Příslušné formuláře, které se spolu s překlady zasílají na Bundesverwaltungsamt do Kölnu (Německo), mám k dispozici, tyto vyplňuji a příslušné doklady jako soudní tlumočník překládám. Jedná se o rodné, oddací a úmrtní listy, výpisy z archivů ze sčítání lidu v letech 1921, 1930 a 1939 a hlavně potvrzení o nabytí českého občanství. Toto je důležité – Němci musí mít doklad, že jste i vaši předci nabyli české občanství automaticky narozením a nikoli na vlastní žádost. Kdo totiž požádá sám o jiné občanství, ztrácí nárok na občanství německé, on i jeho potomci.

Příslušné podrobnější informace ohledně vyřizování německého občanství ráda zodpovím a zašlu příslušné pokyny. V konečné fázi obdrží klienti tzv. Staatsangehörigkeitsausweis a s ním si mohou nechat vystavit na německém velvyslanectví v Praze německý pas.