Překlady dokumentů a dokladů

Překlady právní dokumentace do německého jazyka

Jako soudní tlumočník jazyka německého a anglického překládám již více než 20 let všechny právní dokumenty – specializuji se zejména na soudní rozsudky, smlouvy všeho druhu – např. darovací, kupní, společenské, pracovní apod., dále notářské zápisy, žádosti o alimenty, různé dohody, čili vše, co pro doručení do zahraničí vyžaduje německý či anglický překlad spolu se soudním tlumočnickým razítkem a doložkou. Totéž provádím i na opačnou stranu – z německého či anglického jazyka do jazyka českého.

Překlady matričních dokladů do německého jazyka

Jako soudní tlumočník jazyka německého a anglického překládám do němčiny či angličtiny a
naopak také všechny matriční doklady – rodné, oddací, úmrtní listy, různá potvrzení, apostily,
zápisy o stanovení otcovství apod.

V této oblasti mám cenné zkušenosti již více než 20 let a překlady jsou prováděny kvalitně a v krátkém čase.