Překlady matričních dokladů

Poskytuji překlady matričních dokladů v německém a anglickém jazyce

Jako soudní tlumočník jazyka německého a anglického překládám do němčiny či angličtiny a
naopak také všechny matriční doklady – rodné, oddací, úmrtní listy, různá potvrzení, apostily,
zápisy o stanovení otcovství apod.

V této oblasti mám cenné zkušenosti již více než 20 let a překlady jsou prováděny kvalitně a v krátkém čase.