Pomůžeme Vám s překlady smluv

Právní dokumenty

Jako soudní tlumočník jazyka německého a anglického překládám již více než 20 let všechny právní dokumenty:

  1. soudní rozsudky
  2. smlouvy všeho druhu – např. darovací, kupní, společenské, pracovní, pojistné apod.,

Dále se specializuji na:

  1. notářské zápisy
  2. žádosti o alimenty
  3. dohody

Čili vše, co pro doručení do zahraničí vyžaduje německý či anglický překlad spolu se soudním tlumočnickým razítkem a tlumočnickou doložkou. Totéž vykonávám i opačně – z německého či anglického jazyka do češtiny.