Reference

Reference stálých klientů (dlouhodobá spolupráce):

– Policie ČR – Správa Sm. kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování
– Okresní státní zastupitelství Opava
– Okresní soud Opava
– notáři, advokáti, firmy, občané

————————————————————————————————————————————————————-

„S překladatelkou PhDr.  Helenou Slavíčkovou jsem spolupracoval od roku 1997, nejvíce však až v roce 1998 a následujících letech. Překládala mně jak dokumenty poslané v rámci právní pomoci do České republiky, tak i při zahraničních cestách, které byly uskutečněny do zemí, kde se hovoří německy. Byla přítomna a překládala při výsleších prováděnými orgány policie v SRN, Rakousku, Lucembursku a byla přítomna i při cestě do Holandska. Překládala nejen při výsleších svědků v daných zemích, ale také při poradách mezi mnou a orgány policie, které poskytovali právní pomoc a při  domovních prohlídkách v Lucembursku. Rovněž poskytovala překladatelské služby při spolupráci s německými policisty, kteří přijeli k vyšetřovacím úkonům do ČR. Vše vždy bylo zcela bez problémů, ke spokojenosti mé a dalších osob, které se podílely na vyšetřování.  Veškerým úkonům, o které jsem požádal, vždy ochotně vyhověla a v rámci možností ihned přeložila a předala k  vyšetřování.“

pplk. v.v. Karel Ryba, bývalý vyšetřovatel KÚV PČR Ostrava
Opava, 21. 9. 2020

————————————————————————————————————————————————————-

„S paní PhDr. Helenou Slavíčkovou spolupracuji rád pro její profesionální přístup a spolehlivost. Další výhodou je, že dokáže dobře překládat i právnickou terminologii v odborných textech.“ 

JUDr. Jaromír Kožiak, PhD., notář v Opavě
Opava, 14. 9. 2020

————————————————————————————————————————————————————-

Důvodem ke kontaktu a naší spolupráci s paní Dr. Slavíčkovou bylo vyřizování restitučních zájmů naší rodiny v České republice. Nebyli jsme v této věci sice úspěšní, ale měli jsme při našich snahách nejen podporu právního zastoupení, ale i zastoupení a poradenství v místech, kde jsme se pohybovali. Paní Dr. Slavíčková byla naší místní sekretářkou. Poznali jsme ji díky jejímu poskytování německých (a anglických) překladatelských služeb, protože my jsme český jazyk neovládali, hlavně jsme ale využívali její pomoci v jednání s místními úřady. Zastupovala u tohoto neustále naše zájmy a velmi nám pomáhala při pro cizince ne vždy lehké interpretaci místních okolností. Byla pro nás přínosem nejen profesionálně, ale také přátelsky a díky ní se nám podařilo vrátit se na staré rodinné místo, přestože jsme nakonec s restitucí úspěšní nebyli.

Co se týče osobního a soukromého vztahu k paní Dr. Slavíčkové, obdivovali jsme ji vždy pro to, jak dokázala spojit péči o své nyní již dospělé děti s výkonem svého povolání, což pro ženy s malými dětmi není v jejich profesionální aktivitě vždy jednoduché.

Přejeme paní Dr. Slavíčkové v její další profesní práci úspěch a klienty, kteří dokáží ocenit její potenciál v jí vlastním českém prostředí.

NIKOLAUS FÜRST BLÜCHER VON WAHLSTATT

Švýcarsko, Duben, 2015

————————————————————————————————————————————————————-

Na základě osobní zkušenosti mohu potvrdit, že PhDr. Helena Slavíčková poskytuje soudní překladatelské služby na profesionální úrovni. Nechala jsem si u ní zhotovit soudní překlady dokumentů z českého jazyka do jazyka německého a využila jsem též jejích poradenských služeb spojených s vyřizováním německého státního občanství na základě předků. Soudní překlad dokumentů paní doktorka zhotovila během dvou dnů, přičemž překlad byl zpracován na vysoké odborné úrovni. Ke cti paní doktorce náleží skutečnost, že zakázky vyřizuje promptně, aniž by si účtovala příplatky za expresní zhotovení překladů. Velmi jsem ocenila též  její ochotu poradit i se záležitostmi nad rámec povinností spojených s danou zakázkou. Obdivuhodné pracovní nasazení a vstřícnost ve spojitosti s bravurně zvládnutou profesí činí ze služeb vykonávaných jménem paní doktorky značku té nejvyšší překladatelské kvality, což ocení i ti nejnáročnější klienti.

Ing. Bc. Lýdie Tallová, MBA
žurnalistka, doktorandka Metropolitní univerzity Praha

Praha, 2015

————————————————————————————————————————————————————-

Paní PhDr. Helena Slavíčková vyřídila mou záležitost mezi Českou republikou a Německem v každém ohledu odborně a lidsky, bravurním způsobem. Je znamenitou překladatelkou a lidsky zvláště důvěryhodnou osobou. Jí platí mé nejsrdečnější poděkování a ve všech záležitostech ji mohu díky její profesionalitě co nejlépe dále doporučit.

Rosemarie Zinngrebe

Reutlingen, 2013

———————————————————————————————————————————————

Paní doktorka Helena Slavíčková naší firmě dlouhodobě zajišťuje překlady z a do německého jazyka. Překlady jsou vždy zpracovány kvalitně a v předem domluveném termínu. Jsme s ní velice spokojeni a zvláště oceňujeme její osobní a profesionální přístup, můžeme se na ni vždy spolehnout a jen doporučujeme.”

Ing. Silvie Vilémová

www.vasefirma.com

Praha 2013

——————————————————————————————————————————————————-

Soudní tlumočnici paní PhDr. Helenu Slavíčkovou znám jako notářka více než 20 let. Pro potřeby notářské praxe mi zajišťuje překlady listin a korespondence, zejména v dědickém řízení, z jazyka českého do jazyka německého či anglického a naopak.Tyto služby poskytuje promptně, flexibilně reaguje na moje požadavky, překlady jsou na vysoké odborné úrovni, vždy precizně zpracovány, k mé plné spokojenosti.

JUDr. Naděžda Zaděláková

notář v Opavě

2013

————————————————————————————————————————————————

Jako soudce trestního úseku oceňuji profesionální i osobní přístup tlumočnice paní PhDr. Heleny Slavíčkové, o čemž svědčí dlouholetá spolupráce při tlumočení u hlavních líčení a překladech písemností. Zejména je třeba zdůraznit znalosti i orientaci v odborné právní terminologii, ochotu a rychlost při zpracování požadovaných materiálů, a to vždy na vysoké odborné úrovni. Navíc se mohu na paní tlumočnici s důvěrou obrátit i v případě urgentních překladů, které provedla ihned po zaslání prostřednictvím e-mailu.

JUDr. Jaroslav Khul

místopředseda OS v Opavě

Opava, 2013

—————————————————————————————————————————————

S PhDr. Helenou Slavíčkovou – tlumočnicí se již dlouhou dobu setkávám jako státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Opavě v trestních věcech, ve kterých je nutný překlad z jazyka německého do jazyka českého a naopak. Práci tlumočnice odvádí na profesionální úrovni, včas, ve většině případů dříve než ve stanovené lhůtě. Rovněž si cením jejího osobního přístupu, který je opět na profesionální úrovni.

JUDr. Eva Fajková

státní zástupkyně

okresní státní zastupitelství Opava

2013

———————————————————————————————————————————————

Podle poznatků matričního úřadu v Opavě, které máme od občanů, kdy úřední překlad z jazyka anglického nebo německého zpracovala paní PhDr. Helena Slavíčková, je paní překladatelka velmi vstřícná, ochotná a spolehlivá, překlady jsou přesné a zpracovány v krátkém termínu.

Jarmila Kretková
Magistrát města Opavy

vedoucí oddělení státního občanství a matrik, odbor vnitřních věcí

Opava, 2013

———————————————————————————————————————————————

Soudní tlumočnici paní PhDr. Helenu Slavíčkovou znám ve své úřední činnosti, jako soudkyně vyřizující věci s tzv. mezinárodním prvkem, od roku 1989.
Moje práce s PhDr. Helenou Slavíčkovou je pravidelná, vztahující se ke všem věcem, v nichž je potřebný překlad písemností z jazyka českého do jazyka německého či z jazyka německého do jazyka českého, a to na základě vždy pozitivních zkušeností s profesionálním i osobním přístupem PhDr. Heleny Slavíčkové k zadaným úkolům.
Paní PhDr. Helena Slavíčková vypracovala požadované překlady, případně zajistila tlumočnické úkony u soudních jednání, vždy zcela precizně a včas, překlady provádí ve velmi krátkých lhůtách. Tlumočné účtuje ve výši běžné sazby, bez požadavku na jeho zvýšení, i v případě potřeby expresních překladů.

JUDr. Zdena Reková
soudkyně
Opava, 2012

———————————————————————————————————————————————

“Policie ČR spolupracuje s PhDr. Helenou Slavíčkovou již asi od r. 1997, kdy je průběžně přibírána v trestním řízení jako tlumočník jazyka německého a v odůvodněných případech byla také ustanovena jako tlumočník z jazyka anglického.
Po celou dobu této spolupráce PhDr. Helena Slavíčková poskytovala svou tlumočnickou činnost jak z jazyka německého, tak z jazyka anglického na vysoké odborné úrovni, která vedla k včasnému a řádnému objasnění a meritorním rozhodnutím v trestním řízení.”

mjr. JUDr. Martin Válek,
vedoucí odboru HK
Ostrava, 2007

———————————————————————————————————————————————

“Paní Dr. Helena Slavíčková se stará od roku 1990 o mé záležitosti v České republice. Poté, co jsem již získal zkušenosti i v některých jiných zemích a sám pracuji v oboru poskytování služeb, myslím, že poskytování služeb od Heleny Slavíčkové může být dobře hodnoceno.
Helena Slavíčková vyniká nadproporcionálním vysokým nasazením a identifikací se situací zákazníka. Všechny věci jsou vyřizovány rychle, také i když musí pracovat celou noc. Kdybychom tak pracovali my všichni, neměli bychom dnes určitě žádnou hospodářskou krizi.
Mohu služby Heleny Slavíčkové obzvláště doporučit, přestože si jako zákazník přeji, aby zůstal čas ještě i pro mne.”

Dr. Karl Arco,
Poradce kapitálového trhu, investor, nemovitosti
Vídeň, 2009